I LOVE YOU

مسائل مربوط به زناشویی وزایمان زنان

اصلا ح رژیم غذایی

غذایی که می خوریدروی تک تک سلولهای بدن شما اثرمی گذارد.رژیم غذایی مناسب ه شماکمک می کندکه راحت تر باردار شوید وکودک سالم نیزداشته باشید.تغذیه خوب به معنای خوردن همه جورغذایی نیست بلکه مفهوم آن این است که غذاها را بشناسید و ترکیب مناسبی را انتخاب کنید*وقتی شما در مورد اهمیت غذاها وکارکرد آن ها دربدن اطلاعات بیشتری داشته باشید ازخوردن انها نیزلذت بیشتری خواهید برد* کتابهای آشپزی زیادی شما رادرشناختن وتهیه کردن غذاهای متنوع کمک می کند؛ این کتابها شما را متقاعد می کنند که غذاهای سالم وبهداشتی می تواند لذیذ و خوشمزه هم باشند*البته شما برای افزایش سطح سلامت وشانس بارداری خود از طریق اصلاح رژیم غذایی به ۴ماه وقت نیاز دارید.این زمان به۲دلیل لازم لازم است:اول اینکه شما باید مدت کافی وقت داشته باشید که کمبودهای تغذیه ایی خود را از طریق مصرف غذاهای مناسب ومکمل های غذایی رفع کنید وبه بدن

فرصت بازسازی ونوسازی بدهید.دوم اینکه برای توید وتکامل اسپرم های جدید توسط شوهرتان ورشد و بلوغ تخمک های جدید در تخمدان خودتان ۳ ماه زمان لازم است.{در ادامه مطلب مطالبی پیرامون بایدها ونبایدها تغذیهءسالم وبهداشتی وسپس اهمیت متعادل کردن وزن سطح قند خون در افزایش شانس بارداری که توسط دوستان از منابع مهمی و فاقد ذکرتهیه شده ارائه می شود و بعد ازآن راهنمائی هایی نیز در مورد خرید وتهیه غذاهای سالم و بهداشتی صورت می گیردکه در اختیار شما عزیران قرار میدهیم وامیدواریم که نهایت استفاده راببرید و به بتوانیم با این مطالب کم به شما کمک کنیم*}

 لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید،با تشکر واحترامات ویژه:

*********************************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 23:54  توسط مصطفی آقاعبدالهیان  | 

تأثیرالکل،دخانیات وداروهابرباروری

بسیاری از افرادازآسیب های که مصرف الکل واستعمال دخانیات در دورهء بارداری برجنین واردمی کندآگاهی دارند اما بسیاری از زوج ها باور نمی کنند که استعمال دخانیات ومصرفاکلل بتواند قدرت باروری انها رامختل کند.البته خبرخوبی که در این مورد میتوان داد این است که اثرات این ها بر باروری همیشگی نیست وبعد از توقف مصرف انها،اثرات زیانبارشان بر باروری ازبین رفته ووضعیت شخص به حالت عادی برمی گردد*

a) نقش الکل:

نوشیدن الکل می تواندباعث کاهش تعداداسپرم ها،افزایش اسپرم های غیره طبیعی و کاهش درصد اسپرم های دارای قابلیت تحرک شود* الکل ازطریق تأثیربرفرایند تولید وآزاد سازری تستوسترون(هورمون های جنسی مردانه) نیزمی تواند روی بارداری مرد اثر کند*الکل چون بر کبد اثر می کند می تواند باعث تجمع هورمون های جنسی زنانه (که در مرد هم به طو طبیعی مقدارکمی تولید می شود)در بدن مرد شده از این طرق باعث کاهش قدرت جنسی وتعداد اسپرم ها شده.الکل همچنین می تواند باعث کاهش جذب عناصر غذایی مثل روی(Zn)به داخل بدن شود*روی(Zn)مادهءغذایی مهمی است در باروری مردنقش حیاتی دارد.برای ساخته شدن لایهءخارجی اسپرم ودم ان باید مقدار کافی روی(Zn)وجودداشته باشد ونیز این عنصر با غلظت بالایی دراسپرم یافت می شود*کاهش روی(Zn) درغذای مرد می تواند تعداد اسپرم ها را کاهش دهد. مصرف زیاد الکل می تواند باعث توقف عادت ماهیانه وتخمک گذاری در زن ها شود*اگرچه نوشیدن مقادیربالاتر الکل می تواند تأثیر بیشتری بر باروری شماداشته باشد ولی نوشیدن هر مقدار الکل می تواندبرباروری شما اثر منفی داشته باشد*لذا نمی توان گفت نوشیدن مقدار کمتران نیزبرای شما(که می خواهیدباردار شوید)زیاداست* مصرف الکل توسط زنان بارداراحتمال سقط را تا دو و نیم(۵/۲)برابرزنان عادی افزایش می دهد واگر زنی هم الکل بنوشد وهم سیگاربکشد احتمال سقط در او۴برابر زنان عادی می شود*

b)نقش دخانیات

 بسیاری ازمردم اطلاعات زیادی درخصوص نقش سیگارکشیدن در بیماری های مختلف ریه مثل آمفیزم وسرطان ریه دارندواکثرا ازاثرات مخرب سیگاردرحاملگی نیز مطلع هستند اما افراد کمی از نقش سیگار درقدرت کاهش باروری زوج هااطلاع کافی دارند.دود توتون یا تنباکو حاوی ۴۰۰۰نوع ترکیب شیمیایی است*برخی ازاین ترکیبات عبارتند از:اکسید نیتروژن،آمونیاک،هیدروکربون های معطر،سیاتنید هیدروژن،کلرید وینیل،نیکوتین،سرب وکادمیم*برخی خانم ها فقط هنگام بارداری سعی می کنند سیگار نکشند،غافل از اینکه دود سیگار می تواند شانس حامله شدن شما را نیز کاهش دهد*سیگار کشیدن درمردهامی تواندباعث کاهش تعداد اسپرم ها،افزایش اسپرم های غیره طبیعی وکاهش سطح تستوسترون(هورمونهای جنسی مردانه) شود.دودسیگارهمجنین می تواندباعث کندی وتنبلی اسپرم ها ونیز کاهش سطح ویتامینC درخون شود*

 کمبود ویتامین C باعث می شود اسپرم ها به جای حرکت رو به جلو به همدیگربچسبند ومصرف مقدار کافی ویتامینC به طور روزانه می تواند باعث اصلاح این مشکل شود.استعمال دخانیات درزنان می تواند باعث یائسگی زود رس شودواین موضوع برای زنانی که سنشان بالا است ومی خواهند باردار شوند اهمیت حیاتی دارد*

c)نقش داروهای تفننی(Recreational

طی سال های اخیر مصرف ماری جوانا وکوکائین سیرفزاینده ای داشته وبرای بخشی از مردم به صورت بخشی اززندگی روزانه درامده است. البته افزایش مقبولیت اجتماعی این داروها دلیلی بر بی ضرر بودن انها نیست*

 این داروها برروی بارروری شما وشوهرتان اثرمنفی دارند امادرصورت ترک ان هابعد ازمدت کوتاهی اثرات منفی شان برباروری ازبین می رورد.مصرف ان ها در بارداری اثرات فاجعه باری برروی جنین دارد*

**اثرات برخی داروهای تفننی رایج**

  ماری جوانا: می تواند هورمون های FSHوLHرا که درمردان برای تولید اسپرم لازمند راکاهش دهد.این داروها میتوانند میل جنسی را در مردان کاهش دهد.در زنان می تواند باعث نامنظم شدن قاعدگی،کاهش باروری وگاهی توقف تخمک گذاری شود*

 کوکائین:می تواند باعث کاهش تعداد اسپرم ها،تضعیف قابلیت حرکت اسپرم ها وافزایش درصد اسپرم های غیره طبیعی شود*

 هروئین:می تواند سطح تستوسترون را در مردان کاهش دهد*

 هروئین وکوکائین:مصرف همزمان هروئین وکوکائین باعث ایجاد مشکلاتی در باروری زن می شود و احتمال سقط،مرده زایی وتولد نوزاد ناهنجارررا افزایش می دهد

 

d)نقش دارمان های دارویی:

 

 هنگامی که قصد دارید باردار شوید اگر تحت داروهای خاصی هستید، درمورداینکه کدام یک ازدارو ها حیاتی تراست وکدام یک اهمیت کمتری دارد؛باپزشک خود مشورت کنید برخی داروها اثر مستقیمی روی باروری دارند و در خصوص مصرف انها باید باپزشک مشورت کنید.برخی داروها علاوه بر تأثیربرروی اسپرم،برروی پروسهءانزال وقدرت جنسی نیزاثر دارند *

 داروهایی مثل:سولفا سالازین،نیتروفورانتوئین،ضدافسردگی های سه حلقه ای، مهارکننده های مونوآمینواکسیداز،تیتراسیکلین، سایمتیدین،پروپرانول وکتوکونازول،می تواندب اعث ناتوانی جنسی شود.علاوه براین،داروهای مورد استفاده در نقرس وفشار خون می توانند در باروری مداخله کنند.NSAIDها حتی می توانند تخمک گذاری را متوقف کنند*

*امیدوارم  که از این مطالب بهرهءکافی را بگیرید*

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 23:44  توسط مصطفی آقاعبدالهیان  | 

عواملی که می توانند بر روی قدرت بار وری شما تأثیربگذارند

حاملگی فرایند پیچیده ای است وبه عوامل متعددی وابسته است که هر کدام در مرحلهء معینی وظیفه خودراانجام می دهند؛اولا باید وضعیت هورمونها متعادل باشدتا تخمک (سلول جنسی زن)به طورعادی رشد کند،ثانیا شمابایدتخمک گذاری کنید،ثالثا شما باید درزمان مناسبی در طی دورهءماهیانه عمل جنسی انجام دهید.علاوه براین شوهرشما باید اسپرم کانت(تعداداسپرم ها در هر سی سی منی)خوب ونیز اسپرم های سالم داشته باشد تا بتوانند به داخل موکوس گردن رحم نفوذ کرده باعبورازان خودرا برای عمل لقاح به تخمک برسانند.تخمک نیزباید بتواند توسط لولهء فالوپ گرفته شود تا در این لوله امکان برخورد ان با اسپرم فراهم شود.نهایتا هنگامی که لقاح صورت گرفت،باید تخمک لقاح یافته بتواند دردیوارهءداخلی رحم کاشته شود که این امر نیازمند مقدارمناسبی هورمون پروژسترون است که وجود ان برای ادامهء بارداری ضروری است. فکر این که یکی از موارد فوق در شما اشکال داشته باشد وشما نتوانید باردار شوید،ترسناک ونگران کننده است اما راه های سادهءزیادی وجود دارند که از طریق انها،شما می توانید شانس بارداری خود را به شکلی با ور نکردنی افزایش دهید* 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید،با تشکر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 23:36  توسط مصطفی آقاعبدالهیان  | 

زیبایی سینه ها

 گذشت زمان،عدم تحرک و ورزش،زایمان و مشکلات متعدد دیگری از علل شایع تغیرات شکل سینه ها در خانم ها به حساب می ایند.شایع ترین شکایت خانم هادرمورد سینه ها،عدم سفتی وافتادگی آن ها است که غالبا به علت بالا رفتن سن و زایمان می باشد برای حل این مشکل و زیبا نگه داری سینه ها،ورزش های زیر را انجام دهید.این ورزش ها موجب سفتی وتقویت عضله های سینه شده وبه ان ها شکل می دهد:

a) به طرزی راحت بنشینید و دستان خود را همانند هنگام دعا کردن در مقابل صورت خود بگیرید. اکنون کف دستها ی خود را بر هم بفشارید به طوری که دست ها در مقابل صورت باشند و ارنج ها در برابر شانه قرار گیرند.آنگاه دست ها را به تمام قدرت به مدت ۵ ثانیه بر هم بفشارید.سپس به آهستگی دست ها را رها کنید.این حرکت را ۲۰ بار تکرار کنید و در روزهای بعد بر دفعات بیفزایید تا به ۵۰ بار برسد.

b)روی زمین۴زانو نشسته،پشت خود را کاملا راست نگه دارید دستها را پشت گردن قلاب کنید،به آهستگی هوا را از راه بینی به داخل ریه های خود بکشید و تا ۵بشمارید.{این حرکت را ۱۰بار انجام دهید}

c)روی یک صندلی که پشتی ان عمودی است بنشینید و به آهستگی سر خود را به طرف عقب خم کنید به طوری که نگاه شما به سقف باشد دهان خود را باز کنید انگاه تا ۵بشمارید و فک تختانی خود را اهسته بالا بیاورید به گونه ایی که لب زیرین شما روی لب بالایی ودندان های تحتانی بر روی دندان های فوقانی قرار گیرند. در این حالت هوا را به ریه های خود برده وخارج کنید(ازراه  بینی) و تا ۵بشمارید.سپس سر

خود را راست کنید.این حرکت را ۲بار تکرار کنید.کرم ها،لوسیون ها، ماسک ها تونیک ها و آمپول های تجاری که برای تقویت،سفتی و شکل دادن به سینه ها مصرف می شوند تأثیر محسوسی ندارند و ان ها راتوصیه نمی کنیم،ولی مصرف مرطوب کننده های مفید کمپرس آب سرد که موجوب سفتی پوست می شود- پیشنهاد می گردد.

برخی از انستیتوهای زیبایی در آمریکا از طب سوزنی در شکل دادنوبالا بردن سینه ها استفاده می کند.در این روش بیمار باید ۱۰هفته تحت درمان قرار گیرد و درحدود ۵۰۰تا ۱۰۰۰دلارهزینه نماید که این معادل هزینهء یک جراحی پلاستیک می باشد.جراحی پلاستیک نیز روش .مؤثری به شمار می رود ولی میزان موفقیت بستگی مهارت وآزمودگی جراح دارد.

*با تشکر از این که از این وبلاگ دیدن کردید-امیدواریم که بتوانیم با این مطالب مشکلات شمارا حل کنیم*

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 23:11  توسط مصطفی آقاعبدالهیان  | 

مراقبت ازپستان ها در دوران حاملگی

پستان بند یا کرست مناسب معمولا سایز بزرگتر از اندازهء همیشه بپوشید اگر نوک پستان ها کوچک یا تورفته باشند،آن ها را هنگام تعویض لباس یا حمام گرفتن به  آرامی به طرف خارج ماساژ دهید، نوک پستان ها کوچک و تو رفته،موجب اشکالات در شیر دهی می شود.از ماه چهارم حاملگی به بعد ، ترشح غلیظ وسفید رنگی به نام{کلستروم}از نوک سینه ها خارج می شود و باعث تحریک پوست اطراف می گردد که برای جلوگیری از ان به کمک یک گاز تمیز ویا پنبه می توانید نوک سینه را با اب ولرم وصابون تمیز کنید .برای مواظبت از نوک پستان ها، برخی از بانوان از الکل استفاده می کنند ولی اصولا الکل نوک پستان ها را سخت می کند و یا گاهی موجب سوزش می شود.گروهی دیگر از بانوان از روغن زیتون برای نرم شدن نوک پستان هایشان استفاده می کنند و بعضی ها اصلا هیچگونه دارویی استفاده نمی کنند .بهترین راه برای جلوگیری از ترک داشتن و یا زخمی شدن نوک پستان ها بخصوص در ماه های آخر مالش دادن با روغن کاکائو{کلد کرم}و یا کرم های مخصوص دیگر می باشد.

 

A}چگونه گی تقویت عضلات سینه و پستان ها؟

 

تمرینات زیر رابرای تقویت عضلات سینه وپستان ها در وضعیت ایستاده ونشسته انجام دهید:

۱}در حالی که نفس عمیق می کشید دست ها را مستقیما باز کرده و تا اطراف شانه ها به طور افقی قرار دهید وسپس هوا را به آرامی از ریه خارج کرده ودست ها را پایین آورید*دراین تمرین سینه شما مستع گردیده وسپس جمع می شود وعضلات ان نیز بدین ترتیب منقبض و منبسط می شود*

۲} دست ها را عمودی اطراف سر قرار دهید و بعدا آن ها را پائین اورده وبه طور افقی در دو طرف شانه های تان مثل حالت قبل گذاشته و در یک حرکت دیگر پائین اورید. در این تمرین نیز هوا را با شروع حرکت داخل کرده وبعد از انجام ان جارج کنید.

به امید دیدار

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 23:7  توسط مصطفی آقاعبدالهیان  |